Autonomous Province of Bolzano - South Tyrol

Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses zur Umsetzung des Kooperationsprogramms

Steering Committee and Monitoring Committee

2021-2027

Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses zur Umsetzung des Kooperationsprogramms

Lenkungsausschuss

Download

Page updated on 17.05.2024